VÅRA UTBILDNINGAR

TEORETISKA                                                                                                                                                  

 Dessa erbjuds nu:

 

EN BÄTTRE VERSION AV DIG SJÄLV

 

Dessa erbjuds nu:

 

Utbildningsnyheter

Byta Bana kriminalitetsprogram i tre steg 

RevErea kommer att presentera ett nytt behandlingsprogram för kriminalitet i tre steg.  

Första och andra steget kommer till våren (2024) och tredje steget till hösten (2024) 

Strävan med detta program är att komplettera och göra behandling för kriminalitet mer integrerat med andra områden samt skapa ett utvecklande djup stegvis för individen i behandlingen för ökad livskvalitet. Stegen finns till för att dels möta upp olika grader av problem och för att med flexibilitet kunna ges av olika aktörer 

Programmet riktar sig mot behandlingshem, familjehem och öppenvårdsformat och kan drivas både i grupp och enskilt samt både på plats och på onlinebasis. Programmet kommer att vara lättillgängligt, ekonomiskt och tydligt. 

Programmet kommer att vara kompatibelt med andra befintliga program på områden samt med andra program för närliggande problematiker. Även ett transdiagnostiskt synsätt med nya forskningsrön på olika områden såsom Positiv psykologi, Compassionbegreppet kompletterar grundläggande teorier runt kriminalitet, dess uppkomst och behandling. 

Programmet kommer att vara flexibelt men vissa kärnkomponenter som är obligatoriska. 

Basen kommer vara KBT och MI. Många redan väl beprövade KBT-verktyg kommer att finnas med och några nya därtill. Att tillägga så kommer fokus att starta vid beteendemässigt arbete men sedan stegvis gå mot mer kognitivt arbete och avslutas i ett djupare plan i personligheten. 

Lång tid i arbete med denna målgrupp har resulterat i mycket erfarenhet och många utbildningstimmar i kriminologi har varit vägen till detta projekt som har mognat under många år och nu är det dags.  

Programmet kommer att utvärderas från start och testköras i mindre miljö. På sikt skall forskningsbaserad utvärdering skapas i kontakt med universitet/högskola. 

Programmet kommer att utvecklas enligt riktlinjer från Socialstyrelsen och målet är att vi även som program skall finnas med där. Från start kommer vi också att jobba för att programmet kan bli aktuellt som straffpåföljd inom ungdomsvård. 

Att integrera detta program med metodstöd som t.ex. BBIC är också något vi från början beaktat med vid utvecklingen. 

Diplomerad samtalsterapeut

För tillfället planerar RevErea för en ny utbildning med planerad uppstart i Augusti 2024. Utbildningen leder till ett intyg för Diplomerad samtalsterapeut/-behandlare. Utbildningen har en tydlig föränkring i kognitiva och inlärningsteroretiska delar samt psykopatologi och miljöns påverkan på individen. Eleven får utöver detta lära sig att behandla ett flertal affektiva tillstånd med KBT baserad metodik.

Återfallsprevention

Vi kommer också presentera specifikt inriktade versioner utav programmet     Återfallsprevention (ÅP) på flertalet områden såsom spel, kriminalitet och ångest. 

Under de senaste åren har ÅP används inom dessa områden av flertalet aktörer såsom kriminalvården och vårdcentraler med gott resultat. Dessa program kan ses som fristående eller som komplement till tidigare behandlingsinsatser. 

Dessa specifika program kommer naturligtvis bygga på Marlatts ursprungsprogam men anpassad till specifikt område där vi ersätter den teoretiska biten med aktuellt område samt gör en del anpassningar i uppgifter som anses nödvändiga. 

Utbildningstillfällen kommer från och med januari (2024) 

Här kan du ladda ned aktuell kurskatalog i PDF-format