Välj en sida

EN BÄTTRE VERSION AV DIG SJÄLV

Mindfulness för stress och psykisk ohälsa (MSFP)

 

Om utbildningen:  Känner du att stress eller psykisk ohälsa påverkar dig för mycket i ditt liv. Pröva denna kurs för att hantera detta bättre och förbättra din livskvalité. Denna hanteringsform är idag rikligt evidensbaserad ända sedan 1980-talet Vid 8 tillfällen träffas vi i grupp/online. Varje tillfälle startas med en teoretisk stund om mindfulness/stress.

 

På plats begränsas deltagande till max 8 personer. Båda utbildningarna kan ställas in om för få deltagare anmält sig

.

Omfattning:

  • På plats mellan 18.30 och 20:00. Träffar sker i våra lokaler på N. Kungsgatan 1 vid 8 tisdagar med start den 231003. Prel. starttid är 18:30 och avslut kl.20:00.
  • Pris:  2500kr exkl. moms     (Privat 2500kr inkl. moms samt Early -bird pris 1995kr för anmälan innan 1/8)
  • Distansutbildning: Träffar på Teams digitalt vid 8 torsdagar på rad med start den 231005. Prel. starttid är kl. 18:30 och kl. avslut 20:00
  • Pris:  2500kr exkl. moms     (Privat 2500kr inkl. moms samt Early -bird pris 1995kr för anmälan innan 1/8)

 

The kommer att finnas på plats för en avstressande atmosfär.

Kurskod: MSFPOHT23  (Online)       MSFPPHT23  (På plats)