EN BÄTTRE VERSION AV DIG SJÄLV

Mindfulness för stress och psykisk ohälsa (MSFP)

 

Om utbildningen:  Känner du att stress eller psykisk ohälsa påverkar dig för mycket i ditt liv. Pröva denna kurs för att hantera detta bättre och förbättra din livskvalité. Denna hanteringsform är idag rikligt evidensbaserad ända sedan 1980-talet Vid 8 tillfällen träffas vi i grupp/online. Varje tillfälle startas med en teoretisk stund om mindfulness/stress.

På plats begränsas deltagande till max 8 personer. Båda utbildningarna kan ställas in om för få deltagare anmält sig

Omfattning:

  • På plats mellan 18.30 och 20:00. Träffar sker i våra lokaler på Brunnsgatan 81 vid 8 tisdagar med start den 231003. Prel. starttid är 18:30 och avslut kl.20:00.
  • Pris:  2500kr exkl. moms     (Privat 2500kr inkl. moms samt Early -bird pris 1995kr för anmälan innan 1/8)
  • Distansutbildning: Träffar på Teams digitalt vid 8 torsdagar på rad med start den 231005. Prel. starttid är kl. 18:30 och kl. avslut 20:00
  • Pris:  2500kr exkl. moms     (Privat 2500kr inkl. moms samt Early -bird pris 1995kr för anmälan innan 1/8)

 The kommer att finnas på plats för en avstressande atmosfär.

Kurskod: MSFPOHT23  (Online)       MSFPPHT23  (På plats)

Övervikt handlar om känslor (ÖHOK)

Ett KBT baserat program för dig som strävar efter bestående viktnedgång

Om utbildningen: Jag vet inte vem du är, men jag tror att du är en av alla de personer som under stor del av vuxenlivet provat olika metoder för att gå ned i vikt. Jag tycker du är beundransvärd som trots de misslyckanden du säkert upplevt i ditt arbete med att gå ned i vikt nu undersöker möjligheter att göra det igen.

Vårt arbete gentemot övervikt och fetma inom RevErea AB utgår från att vi äter pga av känslor. Vi har genom ätandet hittat ett sätt att hantera negativa känslor som många gånger uppstår i vardagen, men kanske även har en bakgrund från tidigare i livet. Vi har för enkelhetens skull valt att lägga upp vår behandling i fem olika nivåer för att göra det flexibelt för dig som individ, men även för att successivt växa i en förståelse om dig själv och ditt ätande. Du behöver inte ha gått tidigare nivåer för att delta i en viss nivå. Däremot fördelaktigt om du deltagit i nivå två eller tre vid våra retreats.

På plats begränsas deltagande till max 8 personer. Båda utbildningarna kan ställas in om för få deltagare anmält sig

Nivå och omfattning

Vår första nivå är att försiktigt undersöka dina ätvanor med kartläggningar och motiverande samtal. Insatsen är totalt tre månader lång med fem samtal. De två första samtalen ligger närmare varandra i tiden och de tre sista sprids över resterande månader. Nivå 1 är helt individuell och sker i enskilda samtal. Den kan ges både digital men även på plats i våra lokaler i Gävle.

Det vetenskapliga stödet är hämtat från forskningen kring alkoholberoende och motivationshöjande behandling. I denna insatsnivå lånar vi upplägget men och formatet men har bytt ut en hel del av verktygen för att vara anpassade för övervikten.

För anmälan, använd denna länk.

Behandlingen syftar till att hjälpa dig att se och bättre hantera dina ätmönster. Stärka din självkänsla och ditt Compassionjag samt hitta rutiner som är bättre anpassade för dig och din viktnedgång. Vår teoretiska och praktiska utgångspunkt i denna nivå är hämtad från Lisbeth Stahres forskning om ätandet men även från kognitiva- och inlärningsteoretiska perspektiv. Metodmässigt är vår grund i Kognitiv- och beteendeterapi (KBT) samt Compassionfokuserad terapi (CFT). Denna nivå ges enbart i grupp om totalt 12 träffar, på kvällstid (18:00 – 20:00) och på plats i våra lokaler i Gävle.  Du behöver inte ha gått nivå 1 för att delta i nivå 2. Gör anmälan, använd anmälningsknappen/länken till höger!

Den tredje nivån bygger på att hitta vad som ligger där bakom och driver dina ätmönster och varför din självkänsla är som den är. Den tredje nivån är helt individanpassad och ges med både individuella- och gruppsessioner (vid tillräckligt många deltagare). De mönster som ligger där är med stor sannolikhet inbyggda från barndomens bemötande av dig från vuxenvärlden. I nivå 3 vill vi helt enkelt göra upp med din barndom med hjälp av Schematerapi. Du behöver inte ha gått tidigare nivåer för att delta i denna nivå.

Terapin inleds med en kartläggning och konceptualisering (skapande av gemensam problemförståelse) för att sedan i gemensam planering inleda terapin. Du kan läsa mer om vår schematerapi via denna länk

För anmälan, använd denna länk.

Den fjärde nivån är ett antal tillfällen där vi lär oss mer om mat, hur den påverkar kroppen och framförallt näringsrik mat tillsammans med en hälsocoach.

För anmälan till Nivå 2

Använd länken nedan för att göra din anmälan. Mer information om vårat stöd för bestående viktnedgång hittar du via denna länk 5. Info till hemsidan ÖVHOK.

Pris: 2500 kr (För privatbetalande inkluderas momsen, för företagsbetalande exklusive moms)

Datum: Datum är ännu inte satta för våren

Kurskod: ÖHOK