Om RevErea Utbildning

RevErea är en helhetslösning för  öppenvård och utbildning. Vi täcker spannet från utbildning, utredning, behandling & stöd. Vår ambition i uppdraget är att stötta individer med missbruks- och beroendeproblematik till att bli en större ansvarstagande tillgång i samhället.

Vi vill att ni ska se oss som flexibla, kontinuerliga och trygga att arbeta med. Våra medlemssidor byggs för att skapa ett mer tillgängligt och flexibelt stöd för dig.

Diplomerad samtalsterapeut

Vill du arbeta med samtalet som verktyg för att stödja individer i deras förändringsarbete? Till hösten 2024 startar vår nya utbildning till samtalsterapeut. 

Byta Bana

Vill du fördjupa dina kunskaper i kriminalitet samt hitta en bra verkningsfull behandling gentmot den kriminella livsstilen?

  • Våra utbildningar är av hög kvalité och hålls av erfarna utbildare som själva praktiserar det vi utbildar i, i vårt egna behandlingsarbete.
  • Vi möter framtiden med att erbjuda alla våra utbildningar både på plats och online.
  • Vi utvecklar egna utbildningar utifrån erfarenhet och evidens och era behov.
  • Vi erbjuder våra fasta utbildningar men gör även uppdragsutbildningar

För dig som redan arbetar med behandling, stöd eller terapi

Beroende

Vi utbildar i:

  • A(CRA)-programmen
  • ÅP-programmen
  • Spelberoendeprogram
  • MI OCH MET-programmen
  • Samsjuklighets-programmet

 

 

Anhöriga

Vi utbildar i CRAFT-programmet som är en manualbaserad metod för närstående till personer med substansbruk, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

 

 

 

 

Kriminalitet

“Byta Bana” är ett helt nytt krimprogram som vi utvecklat och utbildar i nu från i vår.

Vi utbildar även med Återfallsprevention för kriminalitet.

 

 

Psykisk ohälsa

Till våren har vi vår nystartade ACT – utbildning “ACT och dess verktyg”

Vi har en en 8 veckorskurs i Mindfulness för stress och psykisk ohälsa.

Vi  utbildar även Återfallsprevention för Ångest.

 

 

 

För dig som vill förändra ditt liv

Jag börjar älska ljuden av stegen, när jag går ifrån det jag inte vill ha kvar i mitt liv!

Bli den bästa versionen av dig själv!

Överbrygg klyftan mellan var du nu är och var du vill vara.

Vårt samhälle har utvecklats drastiskt genom århundrandena och speciellt sedan industrialismen start. Däremot har det gått långsammare för vår hjärna. Enkelt kan vi säga att vi har en gammal och ny hjärna, men båda dessa hjärnor är gjorda för att leva på savannen där vi bodde i mindre samhällen i grottor och blev jagade av vilda djur. Vår hjärna och framförallt den äldre delen av vår hjärna är inställd på överlevnad. Vi lär oss att överleva redan från födseln genom det vi kallar för anknytningsprocess. Den typ av process där våra föräldrar ska möta barnets emotionella behov på ett adekvat sätt utifrån barnets biologiska förutsättningar. Här lägger vi grunden till det vi kallar för trygg eller otrygg anknytning. För barnet och barnets hjärna handlar detta om ren överlevnad. Barnet kan inte överleva utan sina föräldrar utan är helt utelämnade. När barnet inte får sina grundläggande behov tillfredsställda gör barnet det dem behöver göra för att känna sig trygga. Minnen från upplevelsen och copingen lärs in djupt i barnets hjärna och läggs in i det implicita minnet (omedvetna minnet) i anslutning till amygdala. En viktig funktion för den äldre delen av hjärnan är att ständigt söka fara i sin omgivning och i relation till andra människor. Det är ju så vi har överlevt! Problemet här är att den äldre delen av hjärnan grovsållar sin jämförelse med barndomsminnena och drar igång känslor snabbare än den nya hjärnan hinner logiskt bearbeta informationen.

I vår utbildningssatsning, Bli den bästa versionen av dig själv, får du hjälp med olika problemområden som du upplever som tex övervikt och fetma, stresshantering, i ditt föräldraskap, missbruk och beroende, nedstämdhet, ångest mm. Gå gärna till våra kurser och se hur vår planering ser ut just nu.

Här kan du ladda ned aktuell kurskatalog i PDF-format

Namnet RevErea

RevEre@ betyder HEDER på latin. För oss innebär det att vårt arbete ska präglas av att namnet och vår verksamhet med dess innehåll har ett gott anseende. Att vi som är verksamma har en hög pliktkänsla, är moraliska, ärliga och pålitliga gentemot klienter, remittenter och samverkanspartnes. 

HEDER i detta sammanhang innebär även att vi är stolta över vårt arbete. Stolta över att få arbeta med dig.

Bryter vi ned ordet RevEre@ till tre andra ord som Rev, Rea och E så kan vi se rev som en struktur under vattenytan som ger skydd för många vattenlevande djur. Vi vill kunna se vår verksamhet som en trygg plats att komma till.

Rea är förkortningen för realisation. Vår erfarenhet är att många som behöver hjälp av professionella för att ta sig ur, tex ett beroende, har svårt att komma till hjälpen. Hindren är många men priset kan vara ett. Vi vill stå för en verksamhet som tar bort så många av hindren som möjligt genom att erbjuda en tillgänglig och flexibel vård så billigt som möjligt. E i detta sammanhang står för e-hälsa då vi hela tiden tänker tankar som, hur kan vi lösa detta digitalt inkl vår behandling, stöd och handledning?