Om RevErea Online

RevErea är en helhetslösning för  öppenvård. Vi täcker spannet från utbildning, utredning, behandling & stöd. Vår ambition i uppdraget är att stötta individer med missbruks- och beroendeproblematik till att bli en större ansvarstagande tillgång i samhället.

Vi vill att ni ska se oss som flexibla, kontinuerliga och trygga att arbeta med. Våra medlemssidor byggs för att skapa ett mer tillgängligt och flexibelt stöd för dig.

Våra Målgrupper

Beroende

Med lång erfarenhet och en bred kunskaps och metodbas är vi duktiga på beroendevård i öppna former. Med öppna former menar vi att klienten kan bo kvar i hemmet. Med digitala verktyg kan vi skapa trygga, tillgängliga och kontinuerliga insatser.

Psykisk ohälsa

Det finns många orsaker till att må dåligt och psykisk ohälsa är utbredd i Sverige och vi har ett tillgängligt stöd. Ett knapptryck och du är i kontakt med din behandlare. Boka en tid med en behandlare här nedan på sidan.

Föräldrar

Vårt föräldraskapsstöd syftar till att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn, ungdomar och deras föräldrar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. 

Anhöriga

Vi har länge vetat att beroende, psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvarianter inte enbart drabbar individen. Alla runtom individen  påverkas på ett eller annat sätt. I vårat forum får du stöd av andra i liknande situationer. 

Professionella

Har du nyligen gått en utbildning? Känner du att det kan vara dags för påfyllnad eller vill du ha kollegor att bolla tankar och ideer med. Det här forumet är till för dig som vill växa som behandlare

Varför gå med i våra forum?

Vår erfarenhet är att många inte vågar säga att vi emellanåt behöver hjälp eller stöd. Andra delar vi stöter på som hinder är att stödet inte är tillgängligt när vi behöver eller kan ta emot det. Ett tredje hinder vi ofta stöter på är att det kan vara dyrt. Våra forum försöker komma runt dessa hinder och vi arbetar hela tiden med förbättringar utifrån medlemmarnas önskemål.

Tid, pris och rädsla för att ta kontakt har vi uppfattat som tre stora hinder för att söka stöd. Genom våra forum vill vi komma runt dessa hinder för att så många som möjligt ska kunna hitta nya vägar för att må bättre eller för dig som professionell kunna ta del av andras erfarenheter. I våra medlemsforum får du ett sammanhang som hjälper dig att i större utsträckning skapa den vardag du vill ha och önskar. Du får metoder och övningar som stödjer och utvecklar dig personligen men även ger dig strategier till att supporta ditt barn eller närstående som i sin tur leder till minskade konflikter och ökar harmonin i hemmet. 

Du får detta genom inlägg med utmaningar, frågor och tips för dig att göra eller svara på, Webbinarier som leds av RevErea eller någon av våra nära vänner där du har möjlighet att ställa frågor, filmer, föreläsningar och hela utbildningar där vi sammanfattar värdefull kunskap från t ex aktuella böcker.

  Flexibla

  Läs mer

  Hos oss hittar du en bred kompetens som kan hjälpa till inom många olika områden. har ni barn som utmanar  på ett eller annat sätt finns våra familjebehandlare till hands. Bråkar ni vuxna i en skilsmässa kan våra socionomer hjälpa till med familjerättsliga frågeställningar eller samarbetssamtal. Våra beroendeterapeuter har lång erfarenhet av att hjälpa anhöriga och supporta barn i situationer där alkohol eller narkotika finns bland någon av er vuxna.

  Lära mig mer

  Läs mer

  I våra forum har du möjlighet att dela med dig med andra som i sin tur kan hjälpa dig hitta lösningar. Men, i våra forum arbetar vi hela tiden med att bistå med längre och kortare utbildningar utifrån de problembeskrivningar som ni lägger upp. 

  Kontinuerliga

  Läs mer

  Vi följer uppdraget så länge vi tillåts vara med och vi ser stödet i ett fortlöpande sammanhang.

  Individuellt stöd/handledning

  Läs mer

  En grupp kan ge mycket, men ibland är det även bra med individuell kontakt. Genom digitala onlinemöten stödjer vi dig utifrån de problem som just du vill lyfta upp.

  Trygga

  Läs mer

  Vi är sociala individer som skapar oss själva i kontakten med andra. Oavsett om vi är yrkesmässigt involverad eller själv har någon form av problem kan mötet med andra som sitter i liknande funderingar många gånger hjälpa till med att öppna upp låsningar, ge nya infallsvinklar till att lösa de funderingar och problem som just du sitter i. Många gånger kan problem, tankar och känslor vara av olikartade saker men lösningen är ungefärlig likartad.

  Vi erbjuder en lugn och säker plats för dig för att kunna genomföra uppdraget. Du ska känna dig trygg med stödet som ges och att vi garanterar följsamhet gentemot lagstiftningen.

  Webbinarier

  Läs mer

  Genom planerade webbinarier har du möjlighet till kostnadsfria träffar över nätet. Vi arbetar företrädesvis genom att ta in frågeställningar innan webbinariet men du ges även möjlighet att ställa egna frågor, kommentera och resonera med oss och andra deltagare.

  Namnet RevEre@

  RevEre@ betyder HEDER på latin. För oss innebär det att vårt arbete ska präglas av att namnet och vår verksamhet med dess innehåll har ett gott anseende. Att vi som är verksamma har en hög pliktkänsla, är moraliska, ärliga och pålitliga gentemot klienter, remittenter och samverkanspartnes. 

  HEDER i detta sammanhang innebär även att vi är stolta över vårt arbete. Stolta över att få arbeta med dig.

  Bryter vi ned ordet RevEre@ till tre andra ord som Rev, Rea och E så kan vi se rev som en struktur under vattenytan som ger skydd för många vattenlevande djur. Vi vill kunna se vår verksamhet som en trygg plats att komma till.

  Rea är förkortningen för realisation. Vår erfarenhet är att många som behöver hjälp av professionella för att ta sig ur, tex ett beroende, har svårt att komma till hjälpen. Hindren är många men priset kan vara ett. Vi vill stå för en verksamhet som tar bort så många av hindren som möjligt genom att erbjuda en tillgänglig och flexibel vård så billigt som möjligt. E i detta sammanhang står för e-hälsa då vi hela tiden tänker tankar som, hur kan vi lösa detta digitalt inkl vår behandling, stöd och handledning?

  Kontakta oss

  Ställ en fråga eller boka en tid för en gratiskonsultation

  RevErea AB

  Centralgatan 14B
  814 32 Skutskär

  076 - 138 20 89

  lars.ohman@reverea.se