Om RevErea Utbildning

RevErea är en helhetslösning för  öppenvård och utbildning. Vi täcker spannet från utbildning, utredning, behandling & stöd. Vår ambition i uppdraget är att stötta individer med missbruks- och beroendeproblematik till att bli en större ansvarstagande tillgång i samhället.

Vi vill att ni ska se oss som flexibla, kontinuerliga och trygga att arbeta med. Våra medlemssidor byggs för att skapa ett mer tillgängligt och flexibelt stöd för dig.

Grundläggande psykoterapiutbildning 60HP

Vill du arbeta med samtalet som verktyg för att stödja individer i deras förändringsarbete? Vår GPU är upplagd för att du som elev ska få teoretisk kompetens och praktiska färdigheter för att arbeta med flertalet olika (o)hälsotillstånd men även för personlighetssyndromen.

 

Vi är auktoriserade utbildare genom sfKBT

Samtalsterapeututbildning med KBT inriktning

Är du nyfiken på arbetet att genom samtal påverka individers tankar, känslor och beteenden men ändå inte vill gå en Grundläggande psykoterapiutbildning kan denna vara något för dig. Den teoretiska delen följer i stort sett vår GPU, men den praktiska delen av patientarbete genomförs på enklare sätt.

Byta Bana

Vill du fördjupa dina kunskaper i kriminalitet samt hitta en bra verkningsfull behandling gentmot den kriminella livsstilen?

 

 • Våra utbildningar är av hög kvalité och hålls av erfarna utbildare som själva praktiserar det vi utbildar i, i vårt egna behandlingsarbete.
 • Vi möter framtiden med att erbjuda alla våra utbildningar både på plats och online.
 • Vi utvecklar egna utbildningar utifrån erfarenhet och evidens och era behov.
 • Vi erbjuder våra fasta utbildningar men gör även uppdragsutbildningar

För dig som redan arbetar med behandling, stöd eller terapi

Beroende

Vi utbildar i:

 • A(CRA)-programmen
 • ÅP-programmen
 • Spelberoendeprogram
 • MI OCH MET-programmen
 • Samsjuklighets-programmet

 

 

Anhöriga

Vi utbildar i CRAFT-programmet som är en manualbaserad metod för närstående till personer med substansbruk, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

 

 

 

 

Kriminalitet

“Byta Bana” är ett helt nytt krimprogram som vi utvecklat och utbildar i nu från i vår.

Vi utbildar även med Återfallsprevention för kriminalitet.

 

 

Psykisk ohälsa

Till våren har vi vår nystartade ACT – utbildning “ACT och dess verktyg”

Vi har en en 8 veckorskurs i Mindfulness för stress och psykisk ohälsa.

Vi  utbildar även Återfallsprevention för Ångest.

 

 

 

Samtalsterapeut med KBT inriktning

I vår utbildning till samtalsterapeut med KBT inriktning ger vi dig gedigna teoretiska kunskaper inom områden som:

 • Männsikan i utveckling – utvecklingsteorier, personlighetspsykologiska teorier samt fördjupning inom anknytningsteorin
 • Kognitiv- och inlärningsteorier
 • Psykopatologi och diagnostik
 • Behandlande metodik
 • Strävan mot en bättre vård
 • Min egna utsatthet som behandlare

Utbildningen ges på halvfart under fyra terminer med lärarledda lektioner vid ett tillfälle i veckan (kvällstid och digitalt). Under utbildningen kommer du delges en annan elev som blir din elevklient där du praktiskt får träna på att inleda en behandling, genomföra den samt avsluta under handledning av en terapeut. Utbildningen kräver även att du deltar i egenterapi (ingår inte i kursavgiften) om minst 15 timmar.

 

Läs mer om de båda utbildningarna

Grundläggande psykoterapi 60 HP

I den grundläggande psykoterapiutbildningen, som är förankrad i utvecklings-, kognitiv- och inlärningsteoretisk psykologi och praktik, får eleven nästan en till lika stora delar teoretisk och praktisk yrkesutbildning. Undervisningen är processinriktad med fokus på färdighetsträning och etiskt förhållningssätt utifrån personlig professionell utveckling. Utbildningen ger kompetens att arbeta såväl stödjande som behandlande med ångestrelaterade sjukdomar och depressionstillstånd, men även med beroendeproblematik och antisocialt beteende.

Utbildningen tar upp psykoterapins grunder och historia, men har fokus på modern nutida KBT. Anknytningsteorin kopplad till senare neuro- och personlighetspsykologisk forskning är central i kursen, som förklaringsmodell till stress, relationsproblem och annan psykopatologi. Vissa delar av den s k tredje och fjärde vågens beteendeterapi, som mindfulnessbaserad terapi (MT), schematerapi (ST) och compassionfokuserad terapi (CFT) presenteras.

Utifrån den forskning och praktik om trauma som utvecklats väsentligt de senaste åren ges en intressant orientering om traumaterapi som ger kuns­kaper om olika kognitiva metoder vid trauma och kris. En orientering ges också i systemteoretiska- och psykodynamiska modeller och metoder.

RevErea ABs utbildning motsvarar 60 hp och följer

 • riktlinjerna för högre utbildning som beskrivs i den s k Bolognaprocessen och
 • sfKBT:s policydokument för grundutbildning i KBT.

För dig som vill förändra ditt liv

Jag börjar älska ljuden av stegen, när jag går ifrån det jag inte vill ha kvar i mitt liv!

Bli den bästa versionen av dig själv!

Överbrygg klyftan mellan var du nu är och var du vill vara.

Vårt samhälle har utvecklats drastiskt genom århundrandena och speciellt sedan industrialismen start. Däremot har det gått långsammare för vår hjärna. Enkelt kan vi säga att vi har en gammal och ny hjärna, men båda dessa hjärnor är gjorda för att leva på savannen där vi bodde i mindre samhällen i grottor och blev jagade av vilda djur. Vår hjärna och framförallt den äldre delen av vår hjärna är inställd på överlevnad. Vi lär oss att överleva redan från födseln genom det vi kallar för anknytningsprocess. Den typ av process där våra föräldrar ska möta barnets emotionella behov på ett adekvat sätt utifrån barnets biologiska förutsättningar. Här lägger vi grunden till det vi kallar för trygg eller otrygg anknytning. För barnet och barnets hjärna handlar detta om ren överlevnad. Barnet kan inte överleva utan sina föräldrar utan är helt utelämnade. När barnet inte får sina grundläggande behov tillfredsställda gör barnet det dem behöver göra för att känna sig trygga. Minnen från upplevelsen och copingen lärs in djupt i barnets hjärna och läggs in i det implicita minnet (omedvetna minnet) i anslutning till amygdala. En viktig funktion för den äldre delen av hjärnan är att ständigt söka fara i sin omgivning och i relation till andra människor. Det är ju så vi har överlevt! Problemet här är att den äldre delen av hjärnan grovsållar sin jämförelse med barndomsminnena och drar igång känslor snabbare än den nya hjärnan hinner logiskt bearbeta informationen.

I vår utbildningssatsning, Bli den bästa versionen av dig själv, får du hjälp med olika problemområden som du upplever som tex övervikt och fetma, stresshantering, i ditt föräldraskap, missbruk och beroende, nedstämdhet, ångest mm. Gå gärna till våra kurser och se hur vår planering ser ut just nu.

Här kan du ladda ned aktuell kurskatalog i PDF-format

Namnet RevErea

RevEre@ betyder HEDER på latin. För oss innebär det att vårt arbete ska präglas av att namnet och vår verksamhet med dess innehåll har ett gott anseende. Att vi som är verksamma har en hög pliktkänsla, är moraliska, ärliga och pålitliga gentemot klienter, remittenter och samverkanspartnes. 

HEDER i detta sammanhang innebär även att vi är stolta över vårt arbete. Stolta över att få arbeta med dig.

Bryter vi ned ordet RevEre@ till tre andra ord som Rev, Rea och E så kan vi se rev som en struktur under vattenytan som ger skydd för många vattenlevande djur. Vi vill kunna se vår verksamhet som en trygg plats att komma till.

Rea är förkortningen för realisation. Vår erfarenhet är att många som behöver hjälp av professionella för att ta sig ur, tex ett beroende, har svårt att komma till hjälpen. Hindren är många men priset kan vara ett. Vi vill stå för en verksamhet som tar bort så många av hindren som möjligt genom att erbjuda en tillgänglig och flexibel vård så billigt som möjligt. E i detta sammanhang står för e-hälsa då vi hela tiden tänker tankar som, hur kan vi lösa detta digitalt inkl vår behandling, stöd och handledning?