Välj en sida

Om RevErea Online

RevErea är en helhetslösning för  öppenvård. Vi täcker spannet från utbildning, utredning, behandling & stöd. Vår ambition i uppdraget är att stötta individer med missbruks- och beroendeproblematik till att bli en större ansvarstagande tillgång i samhället.

Vi vill att ni ska se oss som flexibla, kontinuerliga och trygga att arbeta med. Våra medlemssidor byggs för att skapa ett mer tillgängligt och flexibelt stöd för dig.

Våra Målgrupper

Beroende

Med lång erfarenhet och en bred kunskaps och metodbas är vi duktiga på beroendevård i öppna former. Med öppna former menar vi att klienten kan bo kvar i hemmet. Med digitala verktyg kan vi skapa trygga, tillgängliga och kontinuerliga insatser.

Psykisk ohälsa

Det finns många orsaker till att må dåligt och psykisk ohälsa är utbredd i Sverige och vi har ett tillgängligt stöd. Ett knapptryck och du är i kontakt med din behandlare. Boka en tid med en behandlare här nedan på sidan.

Föräldrar

Vårt föräldraskapsstöd syftar till att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn, ungdomar och deras föräldrar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. 

Anhöriga

Vi har länge vetat att beroende, psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvarianter inte enbart drabbar individen. Alla runtom individen  påverkas på ett eller annat sätt. I vårat forum får du stöd av andra i liknande situationer. 

Professionella

Har du nyligen gått en utbildning? Känner du att det kan vara dags för påfyllnad eller vill du ha kollegor att bolla tankar och ideer med. Det här forumet är till för dig som vill växa som behandlare

Namnet RevEre@

RevEre@ betyder HEDER på latin. För oss innebär det att vårt arbete ska präglas av att namnet och vår verksamhet med dess innehåll har ett gott anseende. Att vi som är verksamma har en hög pliktkänsla, är moraliska, ärliga och pålitliga gentemot klienter, remittenter och samverkanspartnes. 

HEDER i detta sammanhang innebär även att vi är stolta över vårt arbete. Stolta över att få arbeta med dig.

Bryter vi ned ordet RevEre@ till tre andra ord som Rev, Rea och E så kan vi se rev som en struktur under vattenytan som ger skydd för många vattenlevande djur. Vi vill kunna se vår verksamhet som en trygg plats att komma till.

Rea är förkortningen för realisation. Vår erfarenhet är att många som behöver hjälp av professionella för att ta sig ur, tex ett beroende, har svårt att komma till hjälpen. Hindren är många men priset kan vara ett. Vi vill stå för en verksamhet som tar bort så många av hindren som möjligt genom att erbjuda en tillgänglig och flexibel vård så billigt som möjligt. E i detta sammanhang står för e-hälsa då vi hela tiden tänker tankar som, hur kan vi lösa detta digitalt inkl vår behandling, stöd och handledning?

Kontakta oss

Ställ en fråga eller boka en tid för en gratiskonsultation

RevErea AB

Centralgatan 14B
814 32 Skutskär

076 - 138 20 89

lars.ohman@reverea.se