Övningsbok CRA

150 kr exklusive moms

Övningsbok baserad på CRA som metod med tillägg av övningar bland annat hämtade från återfallsprevention. Övningsboken används i vår egen verksamhet och bygger på de erfarenheter vi dragit från vår CRA behandling där vi genom åren mött en väldigt heterogen målgrupp. Valet att komplettera CRA behandlingen har skett successivt genom åren baserat på erfarenheter och en vilja till att förbättra vår behandling samt att kunna få ett så heltäckande material som möjligt för klienten. Vi har valt att samla allt i en bok för att vara tydliga gentemot klienten, för att klienten själv ska kunna bläddra i materialet och många gånger själv komma med förslag på övningar som de vill praktisera själva. Fördelen med en bok är bland annat att allt material finns där och klienten inte behöver lösbladssystem. Boken kommer även under våren 2019 kunna erbjudas för digital behandling.

Beskrivning

En komplett nedladdningsbar övningsbok för arbete med klienter. Boken innehåller totalt 31 övningar. Övningsboken har sin bas i CRA behandling och de renodlade CRA procedurerna är märkta med en asterix (*). Övningsboken är indelad i sju avsnitt som tar upp:

  1. Att våga prova nykterhet
  2. Att ta reda på hur du fungerar
  3. Mina Mål i livet
  4. Att förbättra mina färdigheter
  5. Vår viktiga sysselsättning
  6. Återfallsprevention
  7. Relationsrådgivning

Ett flertal övningar finns med i övningsboken som även återges i den Amerikanska CRA grundmanualen men som oftast inte lyfts upp under en tre dagars utbildning.

Övningsboken har använts i både enskild behandling som gruppbehandling med goda omdömen från våra klienter.

Övningsbokens historik:

Lars Öhman kom i kontakt med CRA 2007 och blev nyfiken. Då det inte fanns utbildningar i Sverige fanns bara en sak att göra för att kunna prova metodiken och det var att köpa manualen. Från manualen skapades de första övningarna som provades med klienter med varierande resultat. Fortsatta studier i manualen underlättade det kommande arbetet. När Lars senare gick utbildningen 2011 kom en ny boost men samtidigt kände både Lars och klienter att det var rörigt med lösbladssystemet som då fanns i den verksamheten. Lars började då plocka ihop övningarna till boken som senare har redigerats ett flertal gånger. Lars certifierad sig senare till CRA terapeut vilket medförde att Lars återigen måsta börja studera manualen. Lars säger att “få läsa manualen i syfte att bli bättre underlättar hela tiden mitt arbete. Certifieringen fick mig verkligen att fokusera på de viktiga bitarna i en CRA behandling när jag möter individen”. De lärdomarna finns med i övningsboken som under 2019 även kommer att kompletteras med en manual och powerpoint bilder samt förslag på hur en gruppbehandling kan planeras.

Övningsboken i denna version är tänkt för behandlare och ingen självhjälpsmanual. För att kunna tillämpa procedurerna i övningsboken behövs en CRA utbildning och det underlättas för dig att du är utbildad i MI och kan hantera den metoden. Vidare är övningsboken till för att du som behandlare laddar ned den till din dator och skriver ut ett exemplar till klienten. Under 2019 kommer RevErea även presentera en version där klienten kan få en fil och genomföra övningarna digitalt.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Övningsbok CRA”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar …