CRA manual

(1 kundrecension)

400 kr exklusive moms

En svensk CRA manual som nedladdningsbar fil i PDF format. Manualen är granskad av Liria Ortiz och Peter Wibring där de under produktionen bidragit med förbättringsförslag. Filen levereras automatiskt efter att betalning är genomförd.

Artikelnr: 802 Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

Vad kul att just du blivit nyfiken på Community Reinforcement Approach (CRA) som behandlingsmetod. Du kommer, utifrån mina erfarenheter upptäcka att CRA som metod är flexibel på flera sätt. Metoden hindrar inte dig från att flytta det terapeutiska rummet utanför där du normalt brukar sitta. Den styr inte heller när under behandlingen som specifika procedurer/verktyg ska användas. Däremot är den tidsbegränsad vilket även klienten ska förstå väldigt tidigt i behandlingen. Jag kommer längre fram berätta mer om både flexibilitet och tidsbegränsningar.

Det du nu funderar över är RevEre@;s manual för CRA. Det innebär att det är en tolkning av metodiken vilket gör att jag reserverar mig för ev. felaktigheter eller feltolkningar. I arbetet med att ta fram den här manualen har jag utgått från flera olika källor. Givetvis ligger den ordinarie amerikanska manualen Clinical Guide To Alcohol Treatment skriven av Meyers, R och Smith JH till grund för det som står i denna manual. En annan källa som jag använt mig av är A-CRA Sveriges svenska manual som jag lånat struktur, idéer och även text utifrån de stora likheter som finns mellan de två metoderna. Den manualen kan beställas från A-CRA Sveriges hemsida. En tredje tolkning är A-CRA manualen The Adolescent Community Reinforcement Approach skriven av Godley, S; Smith, J; Meyers, R; Godley, H. A-CRA manualen kommer även utges under våren 2017 på svenska och kan även den fylla en viktig funktion som manual till CRA. En fjärde del i tolkningen är min egen certifiering till CRA terapeut. Det finns även en annan svensk CRA manual som influerat mitt arbete skriven av psykologen Eva Magoulias. Hennes Manual kan beställas via hennes Facebook profil. Avsnitten om vuxenpedagogik och rollspel är hämtade från Lars Saxons och Peter Wirbing;s bok, Återfallsprevention, 2004.

Andra som har bidragit i detta arbete är Liria Ortiz och Peter Wirbing. Båda har läst och lämnat synpunkter på materialet och på så sätt bidragit med många för mig värdefulla tips till förbättringar.

Jag hävdar inte att denna manual är tillräcklig för att arbeta med ungdomar. Däremot har jag lagt till avsnitt som kommer från A-CRA manualen då jag själv upplevt en avsaknad av det i mitt arbete med vuxna. Däremot använder jag mig av förhållningssätt och procedurer från denna manual i mitt arbete med ungdomar med vissa korrigeringar i procedurerna.

Jag har försökt bygga en CRA manual med tydliga instruktioner för varje procedur som återges i den amerikanska original manualen, Clinical Guide to Alcohol Treatment. Boken levereras som en nedladdningsbar fil i PDF format och lyfter områden som:

 1. Viktiga begrepp i CRA behandling och Att presentera CRA
 2. Nykterhetsprövning
 3. Hemuppgifter
 4. Antabus och annan medicin
 5. Verktyg för bedömningar
 6. Behandlingsplanering med tillfredsskala och behandlingsplan
 7. Att träna nya färdigheter som Kommunikationsfärdigheter, Problemlösning, Tacka Nej träning, Att träna självkontroll med moment som att hantera ilska och sug,
 8. Sysselsättning som inkluderar arbete, fritid och Social uppmuntran,
 9. Parrådgivning,
 10. Återfallsprevention med funktionsanalys, beteendekedjan, tidigt varningssystem och kognitiv omstrukturering
 11. Övriga CRA tekniker som lösningsfokuserat, Promt Rule, Motivational Reversal, varaktighetsträning och träning i klientens oberoende
 12. Vanliga misstag i en CRA behandling
 13. Bilagsdel med information inför en certifiering, Patientinformation om Antabus samt exempel på fördelar med Antabus och ett förslag på en sessionsrapport

Samtliga procedurer i manualen beskrivs med en bakgrund, syfte och målsättning, timing i behandling, material att ha med under proceduren, bra att komma ihåg vid varje procedur samt en checklista över vad som är viktigt i arbetet med proceduren.

1 recension av CRA manual

 1. reverea

  Tydlig, lättförstådd utbildningsbok med användbara metoder (såsom gränssättning, problemlösning, återfallsprevention) för att hjälpa personer komma ifrån sitt missbruksberoende.

  Mvh Anna Lönnheden

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *