12 stegsmanual

400 kr exklusive moms

Manualen levereras som en nedladdningsbar fil på den angivna mejladressen.

Sedan manualen skrevs har AA reviderat litteratur. Därför kan sidhänvisningar i manualen vara felaktiga.

Beskrivning

Denna manual tillkom ursprungligen för att standardisera 12-stegsinriktad behandling, som ett av tre behandlingsalternativ i forskningsprojektet Project MATCH.

Projekt MATCH var en 5-års studie som genomfördes med stöd av Avdelningen för behandlingsforskning inom National Institute of Alcoholism and Alcohol Abuse (NIAAA) i USA, med början 1989.

Huvudsyftet med Projekt MATCH var att undersöka hur olika subgrupper av patienter med ett alkoholmissbruk och/eller beroende svarar på tre olika typer av behandling: (1) 12-stegs inriktad behandling (2) Kognitiv beteendeterapi, och (3) Motivationshöjande behandling. Varje behandling genomfördes under en 12-veckors period av utbildade terapeuter, vilka följde standardiserade manualer.

Sammanfattande beskrivning av den 12-Stegs inriktade behandlingen:  Denna behandlingsmetod är baserad på konceptet att alkoholism är en andlig och medicinsk sjukdom. Behandlingsinnehållet i manualen är baserad på Anonyma Alkoholisters (AA) 12-Steg, med fokus i första hand på Steg 1 – 5. Förutom att avstå helt från alkohol, är huvudsyftet med behandlingen att motivera patienten till ett accepterande av och engagemang i AA. Under behandlingsprogrammets 12 sessioner skall patienten uppmanas till att delta på AA – möten samt föra dagboksanteckningar om vilka möten som besökts och vad som händer i tanke och känsla vid dessa sammankomster.

Behandlingssessionerna är klart strukturerade och följer ett likartat mönster varje vecka. Detta inkluderar undersökning av olika symtom och konsekvenser samt veckoöversikt med förstärkt motivation att fortsätta deltagandet i AA möten; introduktion och genomgång av veckans tema samt att planera för deltagande i AA möten under den kommande veckan; studiematerial introduceras under behandlingens gång, vilket kompletteras med att läsa valda delar ur AA litteraturen.

Kvaliteten i behandlingen upprätthålls av handledare som granskar videoinspelningarna. All behandling skall vara slutförd inom 90 dagar. Anhöriga eller närstående personer inbjuds att delta tillsammans med patienten under två sessioner.

Den terapeutiska inriktningen som ligger till grund för denna manual är baserad på AA:s 12 Steg. Denna manual har dock inget officiellt samband med Anonyma Alkoholister eller sanktion därifrån.

De generella terapeutiska teknikerna med utgångspunkt från 12-stegs inriktad behandling kan appliceras på många andra sätt än de som anges här. Under ordinära förhållanden kan antal, innehåll och förfaringssätt under sessionerna variera avsevärt. Nära anhöriga kan vara involverade i alla sessionerna eller ingen alls. Målet med behandlingen kan vara mer flexibel och 12-stegs inriktningen kan kompletteras med andra behandlingsstrategier.  Den behandlingsbeskrivning som är nedtecknad i denna manual är förenklad och förtydligad i syfte att standardisera och separera metoderna för att kunna ingå i Projekt MATCH.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”12 stegsmanual”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *