Lärarledd distansutbildning till A-(CRA) behandlare

Plats: Programmet/Appen TEAMs som skapats av Microsoft och som på ett enkelt sätt möjliggör videokonferenser, chattyta och fildelning.

Tid: Se kursdatum nedan. Träffarna sker mellan 15:00 och 17:00. Vissa träffar är inte längre än en timme. Antal träffar är 10 styckena

Mellan varje session kommer hemuppgifter att delas ut samt att kunskapsprov ska lämnas in efter avslutad kurs.

Material: A – (CRA) manual (ej godkänd av CRA i USA), Manualen har granskats av Liria Ortiz och Peter Wirbing. Övningsbok. Materialet finns att hämta i appen alt skickas materialet i tid till deltagaren via inbjudningsmejlet.

Krav för deltagande: Deltagaren bör vara utbildad i Motiverande samtal samt ha någon form av förkunskap om beroendevård. Tillgång till dator/surfplatta och internetuppkoppling. Då viss del av kursmaterialet delas ut via programmet Word måste tillgång till den programvaran finnas.

Mellan träffarna: Deltagaren arbetar själv med hemuppgifter, teoretiskt prov samt inläsning av material. Möjlighet till att ringa, chatta, mejla eller be om videokonferenser finns.

Kursinnehåll. Med reservation för förändringar. En uppdaterad kursplanering återfinns i appen Teams.

Vid beställningen anges deltagarens namn, telefonnummer och mejladress. Efter lagd order skickas en orderbekräftelse till den som lagt beställningen och deltagaren får ett mejl med inbjudan till Team;s där deltagaren kan logga in med sin mejladresser. Om deltagaren inte har en Hotmail, outlook eller office 365 prenumeration kan man fortfarande logga in med egen mejladress. Vid problem med inloggning kontaktar ni oss och vi skapar ett Skypemöte för att kunna hjälpa till. OBS! En verksamhet kan behöva gå till sin IT avdelning och ändra vissa behörigheter.

Max antal deltagare/team är åtta individer. Vill ni anmäla fler deltagare än åtta delar vi upp antalet för passande Team grupper tillsammans med er.

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Beskrivning

I vår A-(CRA) utbildning kombinerar vi två metoder till en utbildning. ACRA är en variant för ungdomar och CRA en variant för vuxna. Därför döper vi denna utbildning till A-(CRA).

A-(CRA) som metoder innebär att behandlaren och deltagaren tillsammans gör en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att deltagaren fortsätter sitt missbruk eller återfaller i missbruk. Tanken är att en person som vet vad som påverkar missbruksbeteendet och har lärt sig hur han/hon ska hantera dessa händelser/känslor, kan undvika återfall.

I A-(CRA) använder kursledaren Motiverande samtal (MI) för att få en bra kontakt med deltagaren och öka deltagarens motivation till förändring. Återfallspreventiva tekninker används för att identifiera och analysera risksituationer och träna in alternativa sätt att handskas med dessa situationer.

Under en behandling lär sig deltagaren nya färdigheter för att antingen minska konsumtionen eller leva nykter. Dessutom används funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter. Funktionsanalysen ska leda fram till att deltagaren förstår sitt alkohol- eller drogbeteende så att han/hon kan finna alternativ och därmed avstå från missbruket. Kommunikationsfärdigheter i allmänhet och förmåga att tacka nej till alkohol och/eller droger i synnerhet, tränas bland annat genom rollspel. Ytterligare inslag i CRA är yrkesrådgivning, familjerådgivning samt utveckling av positiva sociala kontakter och sysselsättning som ersättning för den tidigare alkohol- eller drogcentrerade livsstilen.

Under utbildningen går vi igenom de tekniker och procedurer som ingår till en certifiering till A-(CRA) terapeut men väger även in mer områden som tex Sughantering i utbildningen.

Community Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin. Metoderna är idag manualbaserade.

A-(CRA) är två av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoden är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

Utbildaren är Lars Öhman, beroendeterapeut med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med ett flertal olika metoder och är även certifierad av Carina Bång och Robert Meyers. Lars har även erfarenhet av förebyggande arbete och behandling av kriminalitet och anhöriga.

 

Ytterligare information

Kursstart

14 sept till 16 nov

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Lärarledd distansutbildning till A-(CRA) behandlare”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *