A(CRA)FT behandlare

Plats: Söders källa i Gävle

Tidsinvestering: 5 dagar

Material: A (CRA)FT manual (ej godkänd av CRA i USA), Manualen har granskats av Liria Ortiz och Peter Wirbing. Övningsbok.

Krav för deltagande: Deltagaren bör vara utbildad i Motiverande samtal samt ha någon form av förkunskap om beroendevård.

Vid beställningen anges deltagarens namn, telefonnummer och mejladress. Efter lagd order skickas en orderbekräftelse till den som lagt beställningen.

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Beskrivning

I vår A(CRA)FT utbildning kombinerar vi tre metoder i en utbildning. ACRA är en variant för ungdomar, CRA en variant för vuxna med missbruk och CRAFT en anhörigbehandling. .

A(CRA)FT som metoder innebär att behandlaren och deltagaren tillsammans gör en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att deltagaren fortsätter sitt missbruk eller återfaller i missbruk. Tanken är att en person som vet vad som påverkar missbruksbeteendet och har lärt sig hur han/hon ska hantera dessa händelser/känslor, kan undvika återfall.

I A(CRA)FT använder kursledaren Motiverande samtal (MI) för att få en bra kontakt med deltagaren och öka deltagarens motivation till förändring. Återfallspreventiva tekniker används för att identifiera och analysera risksituationer och träna in alternativa sätt att handskas med dessa situationer.

Under en behandling lär sig deltagaren nya färdigheter för att antingen minska konsumtionen eller leva nykter. Dessutom används funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter. Funktionsanalysen ska leda fram till att deltagaren förstår sitt alkohol- eller drogbeteende så att han/hon kan finna alternativ och därmed avstå från missbruket. Kommunikationsfärdigheter i allmänhet och förmåga att tacka nej till alkohol och/eller droger i synnerhet, tränas bland annat genom rollspel. Ytterligare inslag i CRA är yrkesrådgivning, familjerådgivning samt utveckling av positiva sociala kontakter och sysselsättning som ersättning för den tidigare alkohol- eller drogcentrerade livsstilen.

Under utbildningen går vi igenom de tekniker och procedurer som ingår till en certifiering till A(CRA)FT terapeut men väger även in mer områden som tex Sug- och känslohantering i utbildningen.

Community Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin. Metoderna är idag manualbaserade.

A(CRA)FT är tre av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk samt anhöriga. Effekten av metoden är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

Utbildaren är Lars Öhman, beroendeterapeut och KBT steg 1 terapeut med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med ett flertal olika metoder och är även certifierad av Carina Bång och Robert Meyers. Lars har även erfarenhet av förebyggande arbete och behandling av kriminalitet och anhöriga.

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”A(CRA)FT behandlare”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *