Traumamedvetenhet

Den legitimerade Psykologen Stefan Sandström säger att Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Även internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk. Utifrån de tankarna...

Nu är det snart dags

Idag har Reverea presenterat i stora drag hur det nya kriminalitetsprogrammet kommer att se ut för första gången live via Webinar hos vår samarbetspartner Kontigo Care. En massa känslor som kommer upp till ytan både dysfunktionella och funktionella scheman aktiveras...

Mindfulness

Mindfulness är fortsatt starkt evidensbaserad metod för förbättrad fysiologisk och psykologisk ohälsa Underliggande processer eller verkningsmekanismer bakom mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT)* Starkast evidens just nu: Kliniska diagnoser som humörstörningar,...

Skolstartstider

Nu är skolorna igång igen men inte alltid så lätt för den ökade antalet elever med problematisk skolfrånvaro. Den psykiska ohälsan kan öka hos individerna och i sin tur deras familjer. Detta växande problematik har vi lång erfarenhet av på Reverea, både personlig och...