Höstens kurser på plats

Anmäl dig till höstens utbildningar hos oss redan nu. Äntligen kommer första kurstillfället för vårt nya kriminalitetsprogram “Bytabana” gå av stapeln i september. Nu är höstens kurskatalog färdigställd och kan laddas ned på vår hemsida. Hemsidan är också...

Traumamedvetenhet

Den legitimerade Psykologen Stefan Sandström säger att Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Även internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk. Utifrån de tankarna...

Nu är det snart dags

Idag har Reverea presenterat i stora drag hur det nya kriminalitetsprogrammet kommer att se ut för första gången live via Webinar hos vår samarbetspartner Kontigo Care. En massa känslor som kommer upp till ytan både dysfunktionella och funktionella scheman aktiveras...

Mindfulness

Mindfulness är fortsatt starkt evidensbaserad metod för förbättrad fysiologisk och psykologisk ohälsa Underliggande processer eller verkningsmekanismer bakom mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT)* Starkast evidens just nu: Kliniska diagnoser som humörstörningar,...

Samsjuklighet

Så som vi ser det både genom egen erfarenhet och forskning så hänger beroendet ihop med psykisk ohälsa. Att då som professionell inte hanterar båda problematikerna ser vi som en brist. För oss är det en självklarhet, vi jobbar alltid med samsjuklighetsperspektiv och...