Den legitimerade Psykologen Stefan Sandström säger att Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Även internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk. Utifrån de tankarna borde en effektiv traumabehandling vara självklar vid all behandling av missbruk.
I vårt arbete med Trauma utgår vi från tre metoder, KBT, Schematerapi och Compassionfokuserad terapi. Alla tre metoderna kan med fördel kombineras av utbildade behandlare. Den Compassionfokuserade delen av behandling ger oss verktyg för att bygga upp tryggheten hos individen. Det schematerapeutiska perspektivet ger oss inblickar i vilka behov som kränktes under traumatiseringen så vi kan gå in och läka dessa. KBT delen ger oss de generella verktygen för att ändra tankar och känslor.
Vårt arbete inleds alltid med en grundlig kartläggning och konceptualisering så vi får en förståelse för hur och när behoven kränktes för att därefter bygga upp förändringen.
Kontakta oss gärna för mer information via e-post: info@reverea.se
eller besök gärna vår hemsida