Hej och välkommen till vår Kartläggning utifrån MET.

Datum då testet genomförs 2024-06-14

I det här testet kommer du få frågor om din alkohol-, narkotika- och spelkonsumtion, konsekvenser utifrån konsumtionen, din psykiska hälsa och motivation till att förändra din konsumtion. Svara på alla frågor så gott du kan och ta gärna hjälp av din ansvarige kontaktperson/behandlare. Då resultaten av dessa frågor kan hjälpa din behandlare att hjälpa dig är det bra om du i kontaktformuläret här nedan skriver in din behandlares e-postadress. Svaren kommer då skickas till honom/henne och det kan hjälpa er i erat fortsatta arbete framåt. Vi här på RevErea önskar dig all lycka i ditt kommande förändringsarbete.

Vänligen

Lars Öhman

 

Ange ev ärendenummer
För och efternamn på ansvarig kontkatperson/behandlare
E-post till ansvarig kontaktperson/behandlare