Välkommen till Spel (PGSI)

Här kommer du få besvara nio frågor om ditt spelande det sista året. När du svarar på frågorna svarar du så ärligt du bara kan utifrån hur du spelat de sista tolv månaderna.

PGSI består av nio frågor som mäter spelproblem och risk för spelproblem senaste året. Instrumentet är
utvärderat utifrån syftet att användas i befolkningsstudier och lämpar sig därför bra för kartläggningar
(McCready & Adlaf, 2006). Eftersom det är så pass kort förekommer också rekommendationer att
använda instrumentet som screening-verktyg(CAMH, 2008). Det har gjorts två översättningar till svenska.
Den första gjordes i samband med utvärderingen av Svenskt spels nätpoker 2008 (SOU 2008:36) och den
andra inför genomförandet av den första datainsamlingen i Swelogs fördjupningsstudie 2011. Vi utgår från den andra översättningen i våra frågor.

Ange ärendenummer eller namn
För och efternamn ansvarig behandlare
Ange verksamheten du arbetar vid
E-post till ansvarig kontaktperson/behandlare

1. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, har du spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora? Skulle du säga…

2. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning. Skulle du säga…

3. De senaste 12 månaderna, har det hänt att du återvänt någon dag för att vinna tillbaka det du förlorat? Skulle du säga…

4. De senaste 12 månaderna, har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för? Skulle du säga…

4. De senaste 12 månaderna, har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för? Skulle du säga…

5. De senaste 12 månaderna, har du känt att du kanske har problem med ditt spelande? Skulle du säga…

6. De senaste 12 månaderna, har spelandet orsakat dig några problem med din hälsa, inräknat stress eller ångest? Skulle du säga…!

7. De senaste 12 månaderna, har något kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med spelandet, oavsett om du tyckt det varit sant eller inte? Skulle du säga…

8. De senaste 12 månaderna, har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för dig eller ditt hushåll? Skulle du säga…

9. De senaste 12 månaderna, har du känt skuld över hur du spelar, eller vad som händer när du spelar? Skulle du säga…