Välkommen till din egna screening till Motivation till förändring

Här kommer du nu få ta ställning till ett antal påståenden om ditt spelande. Din uppgift är att säga i vilken mån du häller med eller inte. Kryssa i den ruta som stämmer bäst för dig för varje fråga.

Ange ev ärendenummer
För och efternamn på ansvarig kontkatperson/behandlare
E-post till ansvarig kontaktperson/behandlare

1. Jag tycker jag spelar, dricker, drogar lagom mycket

2. Jag försöker spela, dricka ta narkotika mindre nu än tidigare

3. Jag tycker om att spela, dricka eller ta droger. Men ibland blir det för mycket.

4. Ibland tycker jag att jag borde minska mitt spelande, drickande eller narkotikaintag

5. Det är ingen mening med att tänka på mina spel-, alkohol eller narkotikavanor

6. Jag har nyligen minskat mitt spelande, drickande, drogande

7. Vem som helst kan tala om att göra något åt sina spel-, alkohol-, narkotikavanor – jag gör faktiskt något åt det.

8. Jag är i den situationen att jag borde tänka på att spela mindre, dricka mindre eller ta mindre narkotika

9. Ibland tycker jag att mina spel-, alkohol-, narkotikavanor är ett problem

10. Jag behöver inte ändra mina spel-, alkohol- eller narkotikavanor

11. Jag håller faktiskt på att ändra mina spel-, alkohol- eller narkotikavanor

12. Det finns ingen mening för mig att spela mindre, dricka mindreeller ta mindre narkotika än vad jag gör