Hej och välkommen till att genomföra en IDS 100. Datum för genomförandet: 2024-07-19

I det här formuläret finns ett antal olika situationer där många människor ofta väljer att dricka alkohol eller ta droger. Frågorna är till för att hjälpa dig att utöka din medvetenhet om situationer och händelser som kan leda till att du dricker eller tar droger. Det är ingen exakt vetenskap, men formuläret har i forskningen visat sig ha en hög validitet och hög realibiltet. Det vill säga att den mäter det den ska mäta och att den träffar målet bra.

Tänk på de gånger som du varit påverkad. I vilka situationer har du druckit eller tagit narkotika? Vad har bidragit till att du har druckit eller tagit narkotika då? Markera för varje situation hur ofta du själv de senaste åren har brukat dricka eller ta narkotika i var och en av de följande situationerna.

Ange ev ärendenummer eller namn
För och efternamn på ansvarig kontaktperson/behandlare
E-post till ansvarig kontaktperson/behandlare

1. När jag kände det som om jag svikit mig själv.

2. När jag hade svårt att sova

3. När jag kände mig nöjd och avspänd.

4. När jag blev ledsen vid tanken på vad som hänt.

5. När jag fick för mig att jag var en ny person och kunde dricka eller ta droger utan problem.

6. När jag kom ihåg hur bra det kändes

7. När jag bråkade med en vän.

8. När jag var ute med kompisar och gick till en fest eller krog.

9. När jag ville ha bra sex

10. När andra människor inte verkade tycka om mig.

11. När jag blev ledsen.

12. När jag var trött.

13. När jag hade roligt.

14. När jag inte verkade kunna klara av saker, som jag försökte göra.

15. När jag började tro att alkoholen inte längre var ett problem för mig.

16. När jag fick alkohol eller narkotika gratis.