Välkommet till Dudit - Narkotika screening

I det här formuläret ställer vi frågor om dina narkotikavanor. Du tar upp den konsumtion av illegal användning av narkotikaklassade produkter. Om du får läkemedel utskrivet av en läkare och om du följer ordinationen klassas detta inte som användning av narkotika. Om du däremot har ordinerade läkemedel och inte följer ordinationen kan det tas med.

Ärendenummer på respondenten
För och efternamn på ansvarig kontaktperson/behandlare
Ange verksamheten du arbetar i
E-post till ansvarig kontaktperson

Är du en...?

Hur gammal är du?

1. Hur ofta använder du andra droger än alkohol? (Se Droglista här?)

2. Använder du fler än en drog vid ett och samma tillfälle?

3. Hur många gånger tar du droger under en typisk dag då du använder droger?

4. Hur ofta blir du kraftigt påverkad av droger?

5. Har du under senaste året upplevt att din längtan efter droger varit så stark att du inte kunnat stå emot?

6. Har det hänt att du under senaste året inte kunnat sluta ta droger sedan du börjat?

7. Hur ofta under senaste året har du tagit droger och sedan låtit bli att göra något som du borde ha gjort?

8. Hur ofta under senaste året har du behövt ta någon drog på morgonen efter stort drogintag dagen innan?

9. Hur ofta under senaste året har du haft skuldkänslor eller dåligt samvete på grund av att du använt droger?

10. Har du eller någon annan blivit skadad (psykiskt eller fysiskt) på grund av att du använt droger?

11. Har en släkting eller vän, en läkare eller sjuksköterska, eller någon annan oroat sig över att du använder droger eller sagt till dig att du bör sluta med droger?