Hej och välkommen till att genomföra en AUDIT - Alkoholscreening. Datum för genomförandet: 2024-07-19

AUDIT är ett strukturerat frågeformulär som består av 10 frågor för bedömning som klargör förhållandet till alkohol. Frågorna gäller de senaste 12 månaderna. När du besvarar frågorna kommer du få frågor om standardglas. Ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol och för att göra det enklare för dig kan du titta på bilden för att se hur mycket ren alkohol olika typer av alkoholhaltiga drycker  har. I bilden motsvarar tex en folköl ett standardglas. Glöm inte heller att ta med lättöl i dina svar. Två lättöl motsvarar ett standardglas.

AUDIT är ett väldigt vanligt instrument som används inom socialtjänst, primärvård, kriminalvård etc för att screena eventuella problem med alkohol. Med hjälp av AUDIT kan både arbetsgivare och den anställde få vetskap om en person har alkoholproblem men även hur problemet ser ut och framförallt ge en indikation på hur ett eventuellt stöd kan planeras.

Utifrån AUDIT kan vi få indikation på om det rör sig om riskfylld alkoholkonsumtion, skadlig konsumtion eller ett beroende. Det är även viktigt att säga att testet inta kan ställa diagnos. Det kan innebära att det behövs mer tester och en läkarbedömning hos antingen oss, företagshälsovården eller hos din vårdcentral.

Du är välkommen att ringa oss för att diskutera vidare tester och bedömning hos oss. Vi ger dig också en rekommendation om hur du kan gå vidare.

Ange ev ärendenummer eller namn
För och efternamn ansvarig behandlare
Ange verksamheten du arbetar vid
E-post till ansvarig kontaktperson/behandlare

Hur gammal är du?

Är du...?

1. Hur ofta dricker du alkohol?

2. Hur många ”standardglas” (se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol (se bilden ovan)?

3. Hur ofta dricker du sex sådana ”standardglas” eller mer vid samma tillfälle?

4. Hur ofta under det senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?

5. Hur ofta under det senaste året har du låtit bli att göra något som du borde för att du drack?

6. Hur ofta under senaste året har du behövt en ”drink” på morgonen efter mycket drickande dagen innan?

7. Hur ofta under det senaste året har du haft skuldkänslor eller  samvetsförebråelser på grund av ditt drickande?

8. Hur ofta under det senaste året har du druckit så att du dagen efter inte kommit ihåg vad du sagt eller gjort?

9. Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?

10. Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över ditt drickande eller antytt att du borde minska på det?