GAD-7 är ett instrument utvecklat för att vara en hjälp för personer som har ångestsymtom som kan beskrivas som GAD (Generellelt ångest syndrom). Testet är endast vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök och noggrann diagnostik. Frågorna kan vara en hjälp för dig att tillsammans med din doktor identifiera eventuella problem.

Har du redan en pågående behandling av GAD kan det också vara värdefullt att göra en självskattning då och då för att utvärdera effekten av behandlingen. Ett bra tillfälle kan vara i samband och inför ett återbesök till läkare eller psykolog alternativt i samband med förnyelse av recept. Du kan skriva ut och ta med testresultatet till din läkare.

Har du under de senaste två veckorna besvärats av något av nedanstående. Kryss i det rätta alternativet:

Ange ev ärendenummer eller namn
För och efternamn på kontaktperson eller ansvarig behandlare
E-post till ansvarig kontkatperson eller behandlare

1. Känt mig nervös, orolig, spänd

2. Inte kunnat låta bli att ängslas

3. Ängslats för mycket om olika saker

4. Haft svårt att koppla av

5. Varit så rastlös att det varit svårt att sitta still

6. Varit retlig och lättstörd

7. Varit rädd, som om något förfärligt skulle hända

Om något av detta förekommit, hur påverkade det din arbetsförmåga, hemsysslor och relationer?