Om RevErea Utbildning

RevErea är en helhetslösning för  öppenvård och utbildning. Vi täcker spannet från utbildning, utredning, behandling & stöd. Vår ambition i uppdraget är att stötta individer med missbruks- och beroendeproblematik till att bli en större ansvarstagande tillgång i samhället.

Vi vill att ni ska se oss som flexibla, kontinuerliga och trygga att arbeta med. Våra medlemssidor byggs för att skapa ett mer tillgängligt och flexibelt stöd för dig.

  • Våra utbildningar är av hög kvalité och hålls av erfarna utbildare som själva praktiserar det vi utbildar i vårt behandlingsarbete

  •  Vi möter framtiden med att erbjuda alla våra utbildningar både på plats och online.

  •  Vi utvecklar även egna utbildningar utifrån erfarenhet och evidens.

  •  Vi erbjuder våra fasta utbildningar men gör även uppdragsutbildningar

Nyheter

Samsjuklighet

Så som vi ser det både genom egen erfarenhet och forskning så hänger beroendet ihop med psykisk ohälsa. Att då som professionell inte hanterar båda problematikerna ser vi som en brist. För oss är det en självklarhet, vi jobbar alltid med samsjuklighetsperspektiv och...

Skolstartstider

Nu är skolorna igång igen men inte alltid så lätt för den ökade antalet elever med problematisk skolfrånvaro. Den psykiska ohälsan kan öka hos individerna och i sin tur deras familjer. Detta växande problematik har vi lång erfarenhet av på Reverea, både personlig och...

Beroende

Vi utbildar i:

  • CRA-programmen
  • ÅP-programmen
  • Spelberoendeprogram
  • MI OCH MET-programmen
  • Samsjuklighetsprogrammet

 

 

Anhöriga

Vi utbildar i CRAFT-programmet som är en manualbaserad metod för närstående till personer med substansbruk, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

 

 

 

 

Kriminalitet

Vi jobbar för fullt just nu med utvecklingen av ett nytt kriminalitetsprogram som kommer att presenteras till hösten.

Vi utbildar även med Återfallsprevention för kriminalitet.

 

 

Psykisk ohälsa

Vi har från hösten en 8 veckorskurs i Mindfulness för stress och psykisk ohälsa.

Vi  utbildar även Återfallsprevention för Ångest.  Några nya utbildningar på området är under utveckling.

 

 

 

Bli den bästa versionen av dig själv!

Överbrygg klyftan mellan var du nu är och var du vill vara.

Vårt samhälle har utvecklats drastiskt genom århundrandena och speciellt sedan industrialismen start. Däremot har det gått långsammare för vår hjärna. Enkelt kan vi säga att vi har en gammal och ny hjärna, men båda dessa hjärnor är gjorda för att leva på savannen där vi bodde i mindre samhällen i grottor och blev jagade av vilda djur. Vår hjärna och framförallt den äldre delen av vår hjärna är inställd på överlevnad. Vi lär oss att överleva redan från födseln genom det vi kallar för anknytningsprocess. Den typ av process där våra föräldrar ska möta barnets emotionella behov på ett adekvat sätt utifrån barnets biologiska förutsättningar. Här lägger vi grunden till det vi kallar för trygg eller otrygg anknytning. För barnet och barnets hjärna handlar detta om ren överlevnad. Barnet kan inte överleva utan sina föräldrar utan är helt utelämnade. När barnet inte får sina grundläggande behov tillfredsställda gör barnet det dem behöver göra för att känna sig trygga. Minnen från upplevelsen och copingen lärs in djupt i barnets hjärna och läggs in i det implicita minnet (omedvetna minnet) i anslutning till amygdala. En viktig funktion för den äldre delen av hjärnan är att ständigt söka fara i sin omgivning och i relation till andra människor. Det är ju så vi har överlevt! Problemet här är att den äldre delen av hjärnan grovsållar sin jämförelse med barndomsminnena och drar igång känslor snabbare än den nya hjärnan hinner logiskt bearbeta informationen.

I vår utbildningssatsning, Bli den bästa versionen av dig själv, får du hjälp med olika problemområden som du upplever som tex övervikt och fetma, stresshantering, i ditt föräldraskap, missbruk och beroende, nedstämdhet, ångest mm. Gå gärna till våra kurser och se hur vår planering ser ut just nu.

 

Här kan du ladda ned aktuell kurskatalog i PDF-format

Kontakta oss

RevErea AB Faktura

Centralgatan 14B
814 32 Skutskär

RevErea AB Besök

N. Kungsgatan 1
803 20 Gävle

mikael.norgren@reverea.se

076 - 009 72 04

lars.ohman@reverea.se

076 - 138 20 89