Vi ska inte upprepa oss genom att återigen säga hej och välkommen. Däremot kommer vi här börja vår process till CRA behandlare. 

Kursen är uppdelad i 10 olika avsnitt och totalt 32 olika moment. I nästan alla moment finns filmer som förklarar de viktigaste principerna i CRAs procedurer. Ja, det heter procedurer när vi läser den amerikanska orginalmanualen. Därför kan vi säga att tex nykterhetsprövning är en procedur och problemlösning är en annan. Inför varje procedur finns några delar som vi kan kalla nyckelmoment. Dessa moment är återgivna i manualen i en checklista! Denna del är viktig både i rollspelen som du ska genomföra i den här utbildningen men även i praktiken med klienterna och i en certifiering. Det är mycket här som lösningen i att ni kommer nå mål eller inte för klienten ligger, och därför kommer ni även märka att vi trycker mycket på det i utbildningen.

När ni nu går utbildningen har ni fått tillgång till vår manual, vår övningsbok samt powerpoint bilder som vi visar under filmerna. Det är viktigt att ni under utbildningens gång har det materialet parallellt med de filmer som vi visar. Utbildningens avsnitt följer i stort rubrikerna i manualen för att göra det enkelt för er att hitta i materialet. Det kommer även att underlätta för er när ni genomför de teoretiska proven. Till dessa prov får ni givetvis ha materialet tillgängligt för att slå i. Det är ändå ett av syftena med provet. Få in er i manualen!

Många som går en CRA utbildning brukar fråga efter den röda tråden. Jämför vi CRA med tex en 12stegsbehandling så är det svårare att urskilja en röd tråd. I 12steg börjar man med steg 1 för att sedan gå vidare till steg 2 osv till steg 12. Så arbetar vi inte i en CRA behandling. Det finns några principer som är viktigare än andra och den första av den är att vi lutar oss mycket mot kognitiva och inlärningsteorier där samhällets olika delar är viktiga. Vi arbetar mycket med att hitta saker i och runt individen som kan “konkurrera” med alkoholen, drogandet eller spelandet. Vi försöker även nyttja klientens egna historia, gärna den dagsfärska när vi introducerar procedurer. Tex om en klient ska på ett möte med sin socialsekreterare kan det vara lämpligt att utforska mer vad klienten vill ha ut av mötet för att sedan introducera kommunikatinsfärdigheterna som kan hjälpa klienten att få ut det den vill av mötet i större utsträckning.

För att bli godkänd på kursen har vi två olika typer av examinationer. Den första är ett teoretiskt prov där ni måste ha minst 80% rätt för att bli godkända i slutet av kursen. Det andra momentet är att ni måste genomföra några rollspel:

  • Introduktion av CRA
  • Introducera funktionsanalys påverkad eller nykter
  • Introducera Nykterhetsprövning och förhandla fram ett lämpligt mål
  • Introducera Tillfredsskalan
  • Introducera behandlingsmålen
  • Introducera Kommunikationsfärdigheter samt ge hemuppgift
  • Introducera Problemlösning samt ge hemuppgift att genomföra problemlösningen hemma. 
  • Introducera Tacka Nej träning, samt genomföra ett rollspel där klienten får träna på en Tacka Nej situation
  • Introducera arbets och fritidsrådgivning samt genomföra en social uppmuntran
  • Introducera återfallsprevention och funktionsanalys för återfallsprevention

De här rollspelen kan ni genomföra hemma tillsammans med en kamrat, kollega eller liknande. Ni spelar in det samtalet på tex en telefon och skickar filen till lars.ohman@reverea.se. Om ni inte har någon som ni kan ta hjälp av kan ni boka en tid med oss på tidigare mejladress så kan vi genomföra rollspell över ett digitalt möte mot en tilläggskostnad av 600kr samtalet. Öva gärna någon gång innnan ni spelar in och skickar rollspelet och glöm inte att läsa manualen och checklistan noggrant innan.

 

Om ni inte har någon som ni kan ta hjälp av kan ni boka en tid med oss på tidigare mejladress så kan vi genomföra rollspelet över ett digitalt möte mot en tilläggskostnad på 200kr samtalet. Öva gärna någon gång innan ni spelar in och skickar rollspelet och glöm inte att läsa manualen och checklistan noggrant innan.