Vi får hela tiden till oss att vår psykiska hälsa blir sämre och det pågår både en vetenskaplig som populärpolitisk debatt i varför den ökar och hur vi kan lösa den. Många skriker efter mer pengar till vården och andra efter verkningsfulla metoder. Idag finns det bra metoder, men också läkemedel som stöd i en […]

You are unauthorized to view this page.