• Gå igenom fallet med Sten och fundera över hur beredd du tror att Sten är på att ändra sina alkoholvanor på en tiogradig skala och vilka motivationella utmaningar som du anar i möte med Sten.
  • Skriv ned ett sätt på vilket du skulle vilja presentera MET som kanske är ett alternativ för en klient. Läs i manual till sid 16 och avslut av samtal 1. Prova gärna att introducera MET för en kollega eller familjemedlem för att känna på att du börjar få koll på hur du kan prata om MET