Ett enkelt sätt att lära för att själv växa

Våra online seminarium syftar till att du som individ ska få med dig kunskaper och motivation för att du själv ska förbättra din situation i din tillvaro. 

Samtliga online seminarium körs via ZOOM. För att vi ska få en uppfattning om antal deltagare och vilka som är med, ber vi er att anmäla er före. Har ni även specifika frågeställningar inför seminariet kan ni skriva ned dessa i meddelandefältet .

Seminariumena för 2022 planeras att utgå från ett holistisk och humanistisk perspektiv på individen och kommer täcka områden såsom varför blir vi som vi blir, varför gör vi som vi gör, människan som en del av något större med mera

Samtliga seminarier startar kl 18:30 och håller på i ca en timme om inget annat anges. Tid för frågor och diskussioner kommer ges.

Seminariedatum

Anmälan till online seminarium

13 + 14 =